Menu
การเลี้ยงลูกเป็นงานที่ยากและคุ้มค่า ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจและความสามารถในการกำหนดขีดจำกัดพ่อแม่มักจะรู้สึกหนักใจและไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์บางอย่างอย่างไรเมื่อเป็นเรื่องของพฤติกรรมของลูกมีเคล็ดลับง่ายๆ ที่สามารถช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกให้มีความประพฤติดีได้

เคล็ดลับแรกคือการปฏิบัติตามกฎอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการกำหนดกฎของบ้านสองสามข้อที่บังคับใช้อย่างสม่ำเสมอเด็กต้องการโครงสร้างและความสม่ำเสมอเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและรู้ผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังตัวอย่างเช่น หากไม่อนุญาตให้กลับบ้านดึกควรแจ้งให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทราบอย่างชัดเจน และการละเมิดใดๆควรได้รับการแก้ไขทันทีพร้อมผลที่ตามมาที่เหมาะสม

เคล็ดลับที่สองคือการใช้การเสริมแรงเชิงบวกแทนการลงโทษการเสริมแรงเชิงบวกจะช่วยสร้างความนับถือตนเองในเด็กและกระตุ้นให้พวกเขาประพฤติตนอย่างเหมาะสมในอนาคตการยกย่องพฤติกรรมที่ดีและให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติตามกฎสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมได้รางวัลอาจรวมถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่การชมด้วยวาจาและการกอด ไปจนถึงสิทธิพิเศษ เช่นเวลาหน้าจอพิเศษ หรือการออกไปกินไอศกรีมเป็นรางวัลสำหรับเกรดดีๆหรือทำงานบ้านให้เสร็จตรงเวลา

เคล็ดลับที่สามคือการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่ดีด้วยตัวคุณเองเด็กเรียนรู้จากการสังเกตผู้ใหญ่รอบตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างให้ลูกด้วยการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยตนเองหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นพวกเขาก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเคารพเช่นกันหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกฝึกนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพพ่อแม่ก็ต้องฝึกนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่จะเป็นผู้พูดเมื่อต้องสอนลูกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม

เคล็ดลับที่สี่คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวสิ่งนี้จะทำให้พ่อแม่มีโอกาสมากขึ้นในการใช้เวลาคุณภาพกับลูก ๆในขณะที่สอนบทเรียนเกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ เช่น ความเคารพ ความร่วมมือและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในขณะที่มีความสนุกสนานในเวลาเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเล่นเกมกระดาน การเดินป่า การทำอาหารร่วมกัน ฯลฯซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสอนทักษะชีวิตที่มีค่าในเวลาเดียวกัน

ประการสุดท้าย สิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองคือการตั้งใจฟังเมื่อบุตรหลานแสดงออกเมื่อเด็กรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยผู้ปกครองการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ปกครองและเด็กซึ่งสามารถนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นในบรรทัดการฟังโดยไม่ใช้วิจารณญาณช่วยสร้างบทสนทนาที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในครอบครัวซึ่งช่วยให้เกิดการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จากทั้งสองฝ่ายมากกว่าการเชื่อฟังโดยปราศจากข้อกังขาจากฝ่ายเด็ก

กล่าวโดยสรุปการเลี้ยงลูกให้มีความประพฤติดีต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นทั้งจากพ่อแม่และลูกแต่จะสำเร็จได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน เช่น การตั้งกฎเกณฑ์ที่สม่ำเสมอการเสริมแรงเชิงบวกแทนการลงโทษ การสร้างแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีของตนเองการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัวและตั้งใจฟังเมื่อลูกของคุณแสดงออกด้วยความอดทน ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายการเลี้ยงลูกที่ดีจึงเป็นไปได้!

Go Back

Post a Comment
Created using the new Bravenet Siteblocks builder. (Report Abuse)